RC auta

RC auta jsou nejznámější a nejoblíbenější dálkově ovládané modely. Pestrá škála těchto produktů se dále větví na množství kategorií a podkategorií, existují RC auta do terénu i modely pro pevný povrch, některé dálkově ovládané modely aut jsou zkonstruovány pro zábavu a pohodové ježdění, zatímco jiné jsou určeny pro profesionální modeláře. Přídomek „profesionální“ je nevyužit jen tak náhodou, neboť v dnešní době je třeba o RC modelaření uvažovat jako o plnohodnotném sportovním odvětví. Důkazem toho mohou být desítky turnajů po celém světě.

Rádiový přenos

Nejprve pár slov o rádiovém přenosu. RC auta mohou v České Republice používat frekvence 27 a 40 MHz. V zahraničí se lze setkat také s RC sadami na jiných kmitočtech, kupříkladu 41 nebo 72 MHz. V ČR však není použití těchto frekvencí legální. Frekvence 27 MHz není omezena typem modelu, je využívána i mnoha jednoduchými hračkami na dálkové ovládání. Určeno spíše pro začínající modeláře. Pro všechny RC modely, tedy pro auta, lodě, tanky, letadla i vrtulníky, je určena frekvence 40 MHz.

Každá frekvence se dále dělí na několik pásem. Tato pásma slouží k jemnému rozlišení jednotlivých vysílačů při souběžném výskytu několika modelářů na stejné frekvenci. V parametrech vysílačů se lze také běžně setkat se zkratkou FM či AM. Takto je určen druh modulace neboli způsob přenosu signálu. Pro přenos signálu je výhodnější frekvenční modulace FM. U tohoto typu je modulována – čili ovlivňována – frekvence nosného signálu, zatímco u amplitudové modulace AM je ovlivňován jiný parametr – amplituda. Zvýšená amplituda může za jistých podmínek zasahovat i do okolních pásem. Z toho důvodu je lépe používat frekvenční modulaci. Na druhou stranu je nutno vzít v potaz také to, že použití AM soupravy bývá finančně výhodnější.

Moderním trendem je pak užití kmitočtu 2,4 GHz, kde probíhá nastavení pásem a frekvencí automaticky.